Atletiekpiste in sportpark Eisden

Uit een tevredenheidsonderzoek van sportraad Maasmechelen bij de 184 verenigingen blijkt dat er behoefte is aan een atletiekpiste.

ksleurs

Na voorlegging van het onderzoek stelde het schepencollege dat die er tegen 2012 zou kunnen komen aan Sportpark Eisden in de hoek Heufkensweg-Ontsluitingsweg.

“Er heerste nogal wat onvrede bij de sportclubs, vandaar deze enquête”, zegt voorzitter Jean Lambrichts van de sportraad. “Verrassend is dat 64 clubs klagen over een toenemend tekort aan trainers en medewerkers. Veel clubs hadden ook bemerkingen bij de infrastructuur, maar dat wordt binnenkort opgelost met de renovatie van sporthal De Kommel en de bouw van een sporthal op de campus van het College.”

Voetbalclubs klagen dat zij hun terreinen zelf moeten onderhouden en dat ze opdraaien voor de exploitatiekosten van hun accommodatie terwijl clubs die gebruik maken van het Sportpark maar een (kleine) huurprijs betalen. “Dezelfde regeling voor alle voetbalclubs vraagt tijd, kregen we te horen op het schepencollege.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio