Postkantoor wordt steeds meer bankfiliaal

Steeds meer postkantoren krijgen een facelift. Er worden onder meer een blauwe en een rode zone gecreëerd. De blauwe zone is voor het financieel advies, de rode zone voor de klassieke postverrichtingen. De Post trekt voor de modernisering 50 miljoen euro uit in de volgende twee jaar.

jvangeyte

"Onze inkomsten gaan achteruit want de mensen sturen steeds minder brieven", zegt topman Johnny Thijs van De Post. "En dus moeten we andere inkomsten zoeken. Zoals onze kantoren openstellen voor de verkoop van financiële producten."

De verkoop van financiële producten in de postkantoren is in handen van de Bank van de Post. Die instelling bestaat momenteel 15 jaar. Ze is voor de helft eigendom van De Post en voor de andere helft van BNP Paribas Fortis.

Kleuren

De komende jaren moet de verkoop van financiële producten verder uitbreiden. Daarom zal een zichtbare zone in het kantoor worden voorbehouden voor deze activiteit. Ze zal worden afgebakend met een blauwe kleur. De andere zone wordt rood gekleurd en dient voor de klassieke postverrichtingen.

Volgend jaar krijgen alvast 60 grote postkantoren een 'Bank in de Post', een bankkantoor in de lokalen van De Post. Tegen 2013 moet dat aantal uitgebreid zijn naar 130. Ze worden bemand door personeelsleden die een specifieke financiële opleiding krijen. Momenteel heeft De Post al vijf dergelijke kantoren in een testfase.

Daarnaast zal het aantal bankkantoren met een bankautomaat volgend jaar uitgebreid worden van 314 naar 410 en zal het aantal kantoren waar bewust met weinig baar geld wordt gewerkt, stijgen van 150 naar 235.

Opbrengst

De Bank van De Post wil haar aandeelhouders de komende jaren een rendement van 10% à 15% op hun investering aanbieden. Dat zal nodig zijn, want de voorbije jaren "was het te weinig", aldus Thijs. Vorig jaar kwam de Bank van de Post net uit de rode cijfers.

De komende vijf jaar wil Bank van de Post haar inkomsten met 6% per jaar doen toenemen.

765.000 klanten

De Bank van de Post verkoopt haar producten via een netwerk van 650 bankkantoren. Eind juni telde ze 750.000 particuliere klanten. Die brachten haar 6 miljard aan financiële middelen aan via zicht- en spaarrekeningen.

Worden ook andere klanten meegeteld, dan kwam de Bank van de Post aan 765.000 klanten en een totaal van 8,3 miljard euro aan klantentegoeden.

Daarmee trekt de instelling een marktaandeel van zowat 3% naar zich toe. Dat is goed voor de achtste plaats in de top van de Belgische banken.

De komende jaren wil de Bank van de Post ook 40 miiljoen euro investeren in informatica. Tegen 2014 moeten 10% van de financiële producten worden verkocht via directe kanalen.

Begin januari lanceert de instelling naar aanleiding van het autosalon alvast een autofinanciering die via het internet zal worden aangeboden.

JVG