Milieuministers van start met onderhandelingen in Kopenhagen

Na een eerste week waarin voornamelijk diplomaten met elkaar overleg voerden, zijn milieuministers van over heel de wereld in Kopenhagen aan de slag gegaan. Later deze week komen dan de wereldleiders naar Kopenhagen, wat mogelijk kan uitmonden in een ambitieus wereldomvattend akkoord over klimaatmaatregelen.

jrosquin

Er zal nog heel wat overleg nodig zijn om tot zo'n bindend akkoord te komen, want volgens insiders zijn er nog een aantal grote splijtzwammen die een overeenkomst bemoeilijken. Onder meer over de emissiedoelstellingen en de financiële bijdrage aan de ontwikkelingslanden bestaat er nog grote onenigheid.

Toereikend akkoord?

Als er al een akkoord komt, is het nog de vraag of de inspanningen voldoende toereikend zullen zijn. De EU belooft de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met minstens 20 procent terug te dringen in vergelijking met 1990, maar het wil enkel verder gaan als grote vervuilers als China en de VS hun ambities ook aanscherpen.

Een teken aan de wand is de weigering van de ontwikkelingslanden om maandag deel te nemen aan de vergaderingen. Zij willen op die manier hun ongenoegen kenbaar maken tegenover de industrielanden, die volgens hen een te kleine bijdrage willen leveren.

Demonstratie

Milieuverenigingen zijn er nog steeds niet gerust op dat het tot een goed akkoord komt. 3.000 aanhangers van Climate Justice Action kwamen maandag dan ook op straat in Kopenhagen. Dit keer voerde de organisatie actie "voor open grenzen en tegen de wapenindustrie".

(Foto: de Zweedse milieuminister Andreas Carlgren en de Zweedse kroonprinses Victoria)

Meer over Kopenhagen