Alexander De Croo zit eerste partijbureau voor

Amper twee dagen na zijn verkiezing is kersvers Open Vld-voorzitter Alexander De Croo meteen voor de leeuwen gegooid. Maandagmorgen heeft hij zijn eerste partijbestuur voorgezeten. De Croo stelde meteen voor om ook Gwendolyn Rutten en Yves Deswaene op te nemen in het uitgebreid partijbestuur.

ikerremans

"Zowel Gwendolyn als Yves hebben tijdens de campagne getoond dat ze heel wat in hun mars hebben. Ik ben ervan overtuigd dat ze de komende periode een belangrijke bijdrage zullen leveren," aldus De Croo. Zijn voorstel kon op veel bijval rekenen en werd goedgekeurd.

Faire campagne

De Open Vld-voorzitter bedankte ook de andere kandidaten omdat ze een "faire, hoffelijke en inhoudelijke campagne" gevoerd hebben.

Over een maand belooft De Croo een strategische nota over de toekomst van de partij. "Dit is de moeilijkste job die hij in zijn leven zal doen en dat op het moeilijkste moment voor de partij", liet vader Herman De Croo vooraf weten.

Verhofstadt

Officieel blijft Guy Verhofstadt nog ondervoorzitter, tot de partijstatuten veranderd worden op een congres in mei. "Vanaf vandaag zijn wij (De Croo, Ceysens en Van Quickenborne) het voorzittersteam en gaan wij de vergadering voorzitten. De titels die erbij horen, dat lossen we wel op", aldus Alexander De Croo.

Binnen het partijbestuur wordt overigens niet te veel geschoven. De Croo krijgt wel de steun van Johan Hanssens als kabinetschef.

Meer over Alexander De Croo