"Koeien even gevaarlijk als kernwapens"

Zolang Brazilië geen rem zet op zijn veeteelt, zal het land nooit de nodige bijdrage kunnen leveren om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat zeggen Braziliaanse experts. Ze gaan in tegen het schone imago dat de Braziliaanse regering zichzelf aanmeet in Kopenhagen.

ikerremans

Koeien hebben zo'n vernietigend effect op het milieu dat ze even hoog op de internationale agenda horen te staan als kernwapens of oorlogen, vindt de Braziliaan João Meirelles Filho, de auteur van twee boeken over de ontbossing in het Amazonewoud.

Broeikasgas

Brazilië heeft beloofd zijn uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 36 tot 39 procent te verminderen. Dat zou vooral gebeuren door de ontbossing terug te dringen. Maar dat is ongeloofwaardig omdat de Braziliaanse overheid er niet bij vertelt wat er met de veeteelt moet gebeuren, zegt Meirelles.

De veeteelt is verantwoordelijk voor vier vijfde van de ontbossing in het Amazonegebied en driekwart van het platbranden van vegetatie in heel het land. Bovendien produceren al die koeien ook nog eens veel methaan, een broeikasgas dat veel krachtiger is dan CO2.

Veestapel afbouwen

Recent onderzoek door tien wetenschappers van verscheidene Braziliaanse universiteiten en onderzoeksinstellingen bevestigen de waarschuwingen van Meirelles. De conclusie van de onderzoekers is dat minstens de helft van de uitstoot van broeikasgassen door Brazilië de voorbije jaren verband hield met de veeteelt. De Braziliaanse regering deelt die opvatting nog niet.

In 1970 liepen er maar een miljoen koeien rond in het Braziliaanse Amazonegebied, maar dat aantal is nu al gestegen tot tachtig miljoen. In de rest van het land worden nog eens 120 miljoen runderen gehouden. De wereldwijde runderstapel wordt op ongeveer 1,2 miljard dieren geschat.

Meirelles vindt dat de veestapel in Brazilië en in andere landen drastisch verminderd moet worden. Een eerste stap is volgens hem de veeteelt op te nemen in de klimaatonderhandelingen.

PD (IPS)

Meer over Brazilië