Milquet kan ook een klein beetje "Oui" zeggen

Er is een compromis bereikt tussen federaal minister van Werk Joëlle Milquet en de Vlaamse regering. Er wordt wat gesleuteld aan de hoogte van de premies en aan de invoering ervan. Er komt dus geen belangenconflict waar de Vlaamse regering en meer bepaald minister-president Kris Peeters mee had gedreigd.

jrosquin

De ruzie tussen de federale en Vlaamse regering leek eerder te gaan escaleren. In een opiniestuk in De Morgen legde federaal minister van Werk Joëlle Milquet (CdH) uitvoerig uit waarom ze bij haar oorspronkelijk plan blijft om jongere en oudere werklozen aan het werk te krijgen.

Het dispuut ging tussen Milquet en haar Vlaamse collega op Werk Philippe Muyters (N-VA). Het banenplan van Milquet om een premie aan bedrijven te geven die mensen jonger dan 26 of ouder dan 50 aannemen, op voorwaarde dat ze al zes maanden werkloos zijn en hoogstens in het bezit is van een diploma secundair onderwijs, gaat in tegen de Vlaamse belangen. Dat stelde Muyters, die daarin werd gesteund door heel de Vlaamse regering.

Muyters meent immers dat het plan op maat gesneden is van de Brusselse en Waalse werkloze jongeren. Hij was er ook niet mee akkoord dat Milquet geen onderscheid maakt tussen jongeren met en zonder diploma. Als er tegen woensdag niet werd ingegaan op de Vlaamse eisen zou er een belangenconflict volgen.

Muyters krijgt zijn zin

De aanpassing komt erop neer dat er voor jongeren zonder diploma nu een hogere premie komt, namelijk 1.300 euro. Voor jongeren met een diploma blijft het een premie van 1.000 euro. De Vlaamse regering wilde ook jongeren die langer dan een jaar werkloos zijn een premie geven. Die premie komt er ook en bedraagt 750 euro.

Ook zal na zes maanden worden geëvalueerd of er geen verdringingseffecten optreden en kan het plan van Milquet worden bijgestuurd.

Politieke crisis

In het opiniestuk schrijft Milquet dat ze verbouwereerd was over de Vlaamse houding in tijden van crisis. Volgens Milquet kwam het koninklijk besluit al op het begrotingsconclaaf al aan bod en had geen enkele regeringspartij daar toen opmerkingen over. Zowel de nationale als internationale adviesorganen gaven hun goedkeuring aan het doelgroepenbeleid.

Als het tot een belangenconflict was gekomen stonden premier Leterme en minister-president Kris Peeters tegenover elkaar. Vandaar wellicht dat er ondanks veel stoere taal aan beide kanten snel een vergelijk uit de bus is gekomen.

Bekijk de reportage van vtm:

Meer over Joëlle Milquet