De Clerck heeft twijfels bij onderzoek KB Lux

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) heeft zijn bedenkingen over het onderzoek dat het Hof van Cassatie heeft gevoerd naar de onderzoeksrechter en de parketmagistraat die het KB/KB Lux-dossier hebben behandeld. De magistraten werden in juni 2007 vrijgepleit door Cassatie.

jlenaerts

"Maar het onderzoek van Cassatie, lastens de magistraten, voldoet niet als ik het vonnis lees dat de correctionele rechtbank in Brussel deze week heeft geveld", zegt De Clerck.

De correctionele rechtbank van Brussel, die de vervolging in de KB Lux-zaak de voorbije week onontvankelijk verklaarde, bekritiseerde in zijn vonnis niet enkel de rol van de speurders, maar ook die van voormalig onderzoeksrechter Jean-Claude Leys en het Brussels parket.

Onderzoek

"De feiten zijn zeer ernstig. En de motivering van het vonnis is indrukwekkend: een striemende analyse van het KB Lux-onderzoek, bijna 100 bladzijden lang. Als de stelling van de rechter klopt, voldoet het 'onderzoek naar het onderzoek' dat Cassatie heeft gevoerd, niet", aldus De Clerck in De Tijd.

De minister van Justitie stelt zich dan ook openlijk vragen bij dat onderzoek: "Heeft Cassatie alles wel voldoende gecheckt? Misschien zijn er nieuwe elementen? Ik wil het weten. Daarom is het goed dat het hof van beroep de zaak nu zo snel mogelijk behandelt. Ik heb ook een verslag gevraagd aan de procureur-generaal van Brussel. Als het vonnis wordt bevestigd, laat ik dat niet zonder gevolg."