Burgemeester voorkomt ontslag personeel

Burgemeester Vandenhove (sp.a) heeft belet dat het contract van 13 personeelsleden niet zou worden verlengd.

“Het ging onder meer over de ambtenaar van ontwikkelingssamenwerking, de integratie-ambtenaar en de tewerkstellingsambtenaar”, legt Vandenhove uit. “Open Vld en CD&V wilden hen ontslaan. Ik wil een ernstig personeelsbeleid en geen neo-liberale afdankingspolitiek die de dienstverlening aan de burger ernstig in het gedrang brengt.”

Schepen van financiën Duchâtelet (Open Vld) zegt dat bij de opmaak van de begroting 2009 werd beslist per jaar 10 op de ongeveer 400 personeelsleden op een natuurlijke wijze te laten afvloeien door mensen die op pensioen gaan of waarvan het contract afloopt, niet te vervangen.

“Wij tolereren het totale gebrek aan budgettaire discipline van de sp.a niet langer en hebben daarom beslist om principieel tegen elke vervanging van personeel te stemmen tot het aantal personeelsleden op het door de gemeenteraad toegelaten niveau is gedaald. De mensen, die vandaag hun contract niet verlengd zien, zijn het slachtoffer van de ongecontroleerde aanwervingspolitiek van de burgemeester en zijn vrienden. Als de burgemeester zou meegewerkt hebben aan het intern verschuiven van personeelsleden eerder dan nieuwe aanwervingen door te drukken, dan zou het niet zo ver zijn gekomen“, zegt Duchâtelet.

JCr


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio