Enquête over wonen in Lommel

Lommel wil weten wat leeft bij de inwoners en organiseert daarom een grootschalige enquête. “We zijn halfweg de legislatuur. Via een grote bevolkingsenquête willen we de mensen betrekken bij het beleid”, zegt burgemeester Peter Vanvelthoven (sp.a).

“We willen ideeën, wensen en suggesties verzamelen. We geven iedereen de kans om deel te nemen want we willen een zo ruim en representatief mogelijk beeld krijgen. Daarom wordt de enquête via verschillende kanalen verspreid.”

De vragenlijst peilt naar de ideeën van de Lommelaars over heel wat thema’s zoals wonen, werk, milieu, energie, verkeer en veiligheid, sport en vrije tijd en de kwaliteit van de stedelijke dienstverlening. “Die vragenlijst is na een kwalitatief vooronderzoek opgesteld”, legt Anneleen Vandenberk van Partners in Marketing uit. “Burgemeester en schepenen zijn in die voorstudie geïnterviewd over thema’s die hen nauw aan het hart liggen. Op basis van die gesprekken is de onderwerpenlijst via discussiegroepen met ‘gewone Lommelaars’ opgesteld. Zo kwam er een vragenlijst op maat van de inwoners en een die aansluit op hun leefwereld.”

400 interviews

Vanaf vandaag kan iedereen anoniem de vragenlijst invullen via de website www.lommel.be of via het invulformulier dat op 17 en 18 december samen met het stedelijk infoblad in de brievenbussen valt. Voorts trekken medewerkers van Partners in Marketing nog in december en in januari de straat op. Ze zullen zo’n 400 interviews afnemen van Lommelaars.

CL


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio