Kwetsbare landen verwerpen tweegradendoelstelling

De Alliantie van Kleine Eilandstaten is het niet eens met de maximumstijging van 2 graden waar momenteel in Kopenhagen over gedebatteerd wordt. Ze aanvaarden een maximumstijging van 1,5 graden.

ikerremans

De 2 gradendoelstelling wordt door wetenschappers naar voren geschoven als een kritieke drempel. Stijgt de temperatuur gemiddeld meer, dan slaat het klimaat op hol.

De grote economieën willen daarom in Kopenhagen tot een akkoord komen dat ervoor zorgt dat die drempel niet overschreden wordt. Maar nu eisen steeds meer landen dus een stijging tot maximum 1,5 graden.

Een dergelijk akkoord zou immense inspanningen eisen om de uitstoot van CO2 drastisch terug te dringen en zelfs broeikasgassen uit de atmosfeer te halen. Momenteel bestaat nog geen technologie die dat op grote schaal kan doen.

De actie werd aangevoerd door het eilandstaatje Tuvalu, dat alle reden heeft om sterke uitstootbeperkingen te eisen. Het staatje lijdt nu al onder de gevolgen van de klimaatverandering, en dat belooft nog veel erger te worden.

"Golven hebben nu al bomen en gewassen vernield", zei eerste minister Apisai Ielemia op de conferentie. "Tijdens springtij en storm kan zeewater verder het land binnendringen en vervuilt het ons grondwater. Onze koralen sterven af door de stijgende temperatuur van het water, waardoor onze mariene ecosystemen en broodwinning bedreigd worden."

Weinig kans

De oproep van Tuvalu kreeg al snel de steun van de Alliantie van Kleine Eilandstaten, een groep van 43 van de kleinste en meest kwetsbare staten. De groep liet meteen weten dat elke doelstelling boven 1,5 graden niet onderhandelbaar was in Kopenhagen. Ze kregen de steun van 48 ontwikkelingslanden.

Toch liet Yvo de Boer, de klimaatbaas van de VN, weten dat er maar weinig kans is dat het voorstel aanvaard wordt. "Het is theoretisch mogelijk dat de conferentie de temperatuur onder 1,5 graden wil houden", zei hij. "Maar de meeste geïndustrialiseerde landen hebben hun hoop op 2 graden gevestigd."

JG

Meer over Kopenhagen