Maaseik verlaagt belastingen in 2010

Vanaf 1 januari zullen de inwoners van de fusie Maaseik minder belastingen moeten betalen. “Het gaat om een vermindering van 200 opcentiemen”, zegt schepen van Financiën Johan Tollenaere.

ksleurs

“Nu betalen de inwoners van Maaseik 1.850 opcentiemen. Vanaf volgend jaar zal dat nog 1.650 zijn. De verlaging zullen we voorstellen tijdens de gemeenteraad van 15 december”, zegt burgemeester Jan Creemers. “Bij bij het begin van deze legislatuur werden al een aantal belastingen afgeschaft. Na het afschaffen van de belastingen op honden, paarden en onbebouwde percelen kunnen we nu de onroerende voorheffing laten dalen. Door de daling van 200 opcentiemen zullen we rekening houden met een belastingsvermindering van ongeveer 600.000 euro.”

“Door een streng financieel beleid, waarbij we werkings- en personeelskosten onder controle houden en door het niet aangaan van nieuwe leningen en door een aantal financiële optimalisaties te doen, werd deze operatie mogelijk”, zegt schepen Tollenaere.

“Voor een gezin komt de belastingsvermindering neer op 50 tot 100 euro, afhankelijk van de woning die ze hebben. De geplande investeringen in ons beleidsplan komen niet in gevaar. Integendeel, het investeringsritme blijft behouden zoals gepland.”

Nieuwe projecten zoals de bouw van een nieuw rust- en verzorgingscentrum naast het huidige ziekenhuis in Maaseik, de bouw van een nieuwe sporthal op De Borg in Neeroeteren en de totale vernieuwing van ontmoetingscentrum De Riet voor meer sportgebeuren, kinderopvang en muziekacademie in Opoeteren blijven in het programma behouden.

Mark DREESEN


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio