Diepenbeek verhoogt belastingen in 2010

Diepenbeek verhoogt de belastingen in 2010. Gemiddeld gaat dat ieder Diepenbeeks gezin 74 euro meer kosten. De personenbelasting stijgt van 7,5 naar 8 procent, de opcentiemen gaan van 1.300 naar 1.390.

ksleurs

“De situatie wordt stilaan rampzalig voor de gemeenten”, zegt schepen Frank Keunen. “De externe factoren die onze begroting beïnvloeden, zijn van die aard dat we nauwelijks anders kunnen dan de belastingen verhogen. Daarom ook hebben we een brief geschreven aan de minister van Binnenlandse Aangelegenheden. Er moeten op Vlaams niveau dringend initiatieven genomen worden om het lokale beleidsniveau financieel betaalbaar te houden.”

“Voor de brandweer is onze bijdrage in drie jaar tijd gestegen met 18 procent. We betalen nu jaarlijks 450.000 euro, of 68.000 euro meer dan in 2009. Voor de politiezone stijgt de kost, tegen gemaakte afspraken in, met liefst 95.000 euro of 11 procent. Voor Limburg.net stijgen de kosten voor het derde jaar op rij in totaal nu al met 34 procent. Onze bijdrage voor 2010 bedraagt net geen 1,3 miljoen euro, of een meerprijs van 335.000 euro tegenover 2009.”

“Om de discriminatie tussen statutaire en contractuele ambtenaren weg te werken, legt de Vlaamse overheid ons op om een tweede pensioenpijler op te starten. Een goede zaak, maar de gemeente mag wel de rekening betalen. Voor 2010 voorzien we daarvoor een bedrag van 380.000 euro. Het hele OCMW-gebeuren doet de gemeentelijke bijdrage stijgen naar 1,8 miljoen euro of liefst 518.500 euro extra. Tot slot voelen ook wij de weerslag van de crisis. De opbrengsten van onze beleggingen bij Dexia zijn op drie jaar tijd zowat gehalveerd naar 130.000 euro. Al die factoren samen zorgen voor een extra uitgave van liefst 1.550.000 euro of 9,7 procent aan de uitgavenzijde, zonder één bijkomende euro zelf uit te geven, en dat terwijl onze inkomsten amper met 3,7 procent gestegen zijn.”

Dirk JACOBS


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio