Antwerpse of Brusselse rechtbank bevoegd voor piraterij op zee?

Moet de Antwerpse rechtbank bevoegd worden voor piraterij op zee, dan wel het Brusselse? Dat was deze voormiddag één van de discussiepunten in de Kamercommissie Justitie waar de nieuwe wet op de piraterij werd besproken.

jrosquin

Na de gijzelingen op de Pompeï vlak voor de Somalische kust, rees de noodzaak om een wet te maken waardoor piraten in België vervolgd en bestraft kunnen worden. Minister van Justitie diende zo’n ontwerp in.

Taalredenen

De Clerck wil dat de rechtbank van Brussel bevoegd wordt voor alle piraterij op zee waar Belgen bij betrokken zijn. Hij wil dit om “taalredenen” en ook omdat het federaal parket, dat de vervolgingen moet instellen, in Brussel zetelt.

Renaat Landuyt (sp.a) ging daarmee niet akkoord. Hij wil dat alleen de rechtbank van Antwerpen bevoegd wordt. “Brussel heeft al problemen genoeg met zijn eigen zaken. De taal van de zaak kan geen probleem zijn, want bijna al die misdrijven zullen toch in het Engels afgehandeld moeten worden. Antwerpen heeft de meeste expertise in huis, het is dus aangewezen dat Antwerpen dit doet”. De Kamercommissie stemt pas later over dit ontwerp.

JDW