Station in Ophoven beveiligt hoogspanningsnet

Elia heeft gisteren in Ophoven (Kinrooi) het hoogspanningsstation Van Eyck geopend. De twee dwarsregeltransformatoren in het station moeten ervoor zorgen dat de elektriciteit veilig van en naar Noord-Europa wordt getransporteerd.

Elia is het bedrijf dat in ons land het hoogspanningsnet beheert. Omdat er de jongste jaren meer en meer stroom wordt uitgewisseld met de buurlanden, heeft Elia de voorbije zomer 54 miljoen geïnvesteerd in de bouw van dwarsregeltransformatoren in Zandvliet en Kinrooi. Telkens aan de grens met Nederland dus.

“Omdat we zo overbelastingen kunnen vermijden”, zegt Eva Suls (Elia). De dwarsregeltransformatoren werken in op de verschillen tussen de drie fasen van de wisselstroom, zodat we de energiestroom beter kunnen beheersen.” Die beheersing is nodig omdat elektriciteit de weg van de minste weerstand volgt. “De vele windparken in Duitsland bijvoorbeeld sturen bij harde wind stroom door deze netten. Zonder deze nieuwe technologie zou dat de geplande uitwisseling van elektriciteit in de war sturen. Het is een belangrijke verbetering voor de veiligheid van het netwerk.”

Van het totale stroomgebruik in België wordt ongeveer 30 tot 40 procent uitgewisseld met de buurlanden. Soms voeren we stroom in, maar soms exporteren we ook. Op dit moment voert België bijvoorbeeld stroom uit naar Frankrijk omdat daar een aantal centrales stilliggen voor onderhoud.

GuT


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio