"Rijke landen proberen Protocol van Kyoto te kelderen"

Afrikaanse en Aziatische delegatieleden in Kopenhagen zeggen dat de industrielanden tijdens de onderhandelingen een heel ander geluid laten horen dan in hun publieke verklaringen.

ikerremans

De rijke landen denken er niet aan hun uitstoot van broeikasgassen voldoende in te perken, klinkt het, en ze willen af van de bindende doelstellingen die het Protocol van Kyoto hen nu oplegt.

Kyoto

"De rijke landen tonen zich heel bezorgd en zeggen dat ze maatregelen willen nemen, maar in de onderhandelingszalen is de situatie helemaal anders", zegt de Algerijnse onderhandelaar Kamel Djemouai. Hij zit de Afrikaanse groep voor, die meer dan vijftig landen vertegenwoordigt.

Volgens Djemouai proberen de VS en de Europese Unie "het Protocol van Kyoto uit de weg te ruimen." Dat akkoord legt de industrielanden op hun uitstoot van broeikasgassen tussen 2008 en 2012 met gemiddeld 5 procent te verminderen. De klimaatconferentie in Kopenhagen moet helpen uitmaken wat er na 2012 gebeurt.

Actieplan van Bali

Op een klimaatconferentie in Bali werd daarvoor in 2007 al een actieplan goedgekeurd. Zelfs de VS, die het Protocol van Kyoto nooit hebben geratificeerd, stemden ermee in dat er in Kopenhagen concrete doelstellingen zouden worden vastgelegd om de uitstoot van broeikasgassen na 2012 terug te dringen. In het actieplan staat ook dat er afspraken moeten komen over de financiering en technologische ondersteuning van de maatregelen die nodig zijn in de ontwikkelingslanden.

Maar volgens Djemouai proberen de industrielanden nu terug te komen op die overeenkomst. Ze beginnen allerlei voorwaarden toe te voegen die vervuld moeten worden vooraleer ze echt over de brug komen. De VS en andere rijke landen sturen volgens de Algerijnse onderhandelaar aan op een heel nieuwe overeenkomst, die misschien niet eens bindend is en waarbij landen enkel beloften doen die aan een veel minder strikte controle onderworpen worden.

Voor Djemouai is dat onaanvaardbaar. "We vragen de industrielanden zich te houden aan de aanbeveling van het VN-Klimaatpanel: ze moeten hun uitstoot tegen 2020 verminderen met 25 tot 40 procent.

Sommige waarnemers vrezen dat de conferentie helemaal zal mislukken als de industrielanden het echt over een andere boeg gooien en afstappen van de afspraken die de voorbije jaren werden gemaakt. "Als het actieplan van Bali niet wordt voortgezet, krijgen we hier anarchie", voorspelt Martin Khor, de directeur van het South Centre, een denktank van ontwikkelingslanden.

Meer over Kopenhagen