"Regularisatie is onwettig"

Volgens de auditeur bij de Raad van State is de huidige regularisatie onwettig. Hij wil dat de richtlijn waardoor duizenden illegalen een verblijfsvergunning in ons land kunnen krijgen wordt vernietigd. Hij schrijft dat in zijn advies aan de Raad.

ikerremans

Auditeur Vander Elstraeten zegt dat vreemdelingen alleen in het buitenland een verzoek om langdurig in België te verblijven, mogen indienen.

Buitengewone omstandigheden

In “buitengewone omstandigheden” mag het toch in het binnenland. Maar buitengewone omstandigheden heb je alleen als er geen ambassade in het buitenland is, als de vreemdeling niet naar zijn herkomstland terugkan omdat hij gemarteld dreigt te worden of als hij niet terugkan omdat hij zwaar ziek is.

Een “feitelijk langdurig verblijf in België” of “een goede integratie in België”, die in de richtlijn waardoor de illegalen geregulariseerd kunnen worden staan, vallen niet onder de definitie van “buitengewone omstandigheden”. Alleen het parlement mag de definitie van wat “buitengewone omstandigheden” zijn wijzigen. Zoiets mag niet door een richtlijn van de regering.

De auditeur vond dus dat de rechten van de VB-politici Filip De Man, Jurgen Ceder en Gerolf Annemans geschonden waren door de richtlijn, die dus onwettig is.

De Raad van State moet nu wel nog een beslissing nemen, maar in 90% van de gevallen volgt hij zijn auditeur.

Meer informatie over de richtlijn om illegalen te regulariseren vindt u op de expertensite van John De Wit

JDW

Meer over Raad van State