Modrikamen kan Fortis niet blokkeren

De Brusselse advocaat Mischaël Modrikamen kan de opsplitsing van de Fortis-groep niet tegenhouden. De handelsrechtbank van Brussel heeft zijn eis afgewezen.

jvangeyte

De Fortis-groep spatte vorig jaar uiteen. Als gevolg van de financiële crisis kon het bedrijf immers niet op eigen kracht overleven. De Nederlandse overheid trok de Nederlandse bank- en verzekeringsactiviteiten naar zich. De Belgische banktak kwam in handen van de Franse bankgroep BNP Paribas en de Belgische overheid. En de Belgische verzekeringsactiviteiten kwamen voor een kwart bij BNP Paribas terecht.

Modrikamen verzette zich op vraag van 2.400 kleine aandeelhouders tegen de opsplitsing. Volgens hem werden de rechten van de aandeelhouders daarbij miskend.

De Brusselse advocaat vroeg concreet aan de rechter om bewarende maatregelen te nemen. Zo vroeg hij dat de Nederlandse overheid het verbod kreeg om zich te ontdoen van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten van Fortis. Voorts wou hij een verbod opleggen aan BNP Paribas om haar belang in Fortis Bank te verkopen. En ten slotte vroeg hij de ontmanteling van Fortis terug te draaien.

De rechtbank stuurde Modrikamen wandelen. De advocaat overweegt om in beroep te gaan.

Beurs

In afwachting van de uitspraak werd de notering van het aandeel Fortis op de beurs van Brussel geschorst. Na de afsplitsing van de Nederlandse activiteiten en de Belgische banktak slaat dit aandeel nog louter op een verzekeringsbedrijf.

JVG