"Geld mag niet bij fondsen blijven"

Federale commissies en fondsen die voor hun werking geld binnenrijven moeten de overschotten rechtstreeks aan de schatkist storten. Dat willen de liberale Kamerleden Carina Van Cauter en Sabien Lahaye-Battheu.

ikerremans

Van Cauter legt uit: “Zo’n tweehonderd fondsen zoals de Kansspelcommissie, het Fonds voor de Bewakingsondernemingen, het Fonds voor hulp aan slachtoffers,.. halen allemaal hun centjes uit de sector en behouden die zelf."

Slachtofferfonds

"Als er overschotten zijn, dan blijven die bij dat fonds liggen. Terwijl het in tijden van bezuinigingen en economische crisis van goed bestuur zou getuigen, als we dat geld voor andere dingen zouden gebruiken. Er zijn huishoudens die hun geld moeten bijeenleggen om een brood te kopen. Dan verwacht je toch van de overheid dat zij ook haar geld goed beheert en de overschotten niet onproductief in aparte kassen laat zitten.”

Lahaye geeft een voorbeeld: “Neem nu het slachtofferfonds. Iedere veroordeelde crimineel moet er 137,5 euro in storten. De overschotten van het Slachtofferfonds worden ieder jaar groter. In 2008 bedroegen ze al 5,9 miljoen euro. Maar die blijven daar liggen."

"Waarom dat geld niet nuttig gebruiken voor iets anders? Het zou toch veel logischer zijn als al dat geld gewoon naar de schatkist ging en de regering dan ieder jaar opnieuw voor al haar taken de nodige middelen vastlegt?”

Schatkist

De liberale politici zijn trots op hun eerste succes terzake. Carina Van Cauter: “Bij de hervorming van het sociaal strafwetboek hebben we een succes geboekt. Momenteel gaat 80% van de boetes die de inspecteurs opleggen voor sociale fraude rechtstreeks naar de sociale zekerheid."

"In 2008 werden voor 3 miljoen administratieve boetes geïnd. In 2009 komt daar nog eens 110 miljoen euro bij. Tot op heden ging 80% van de administratieve geldboetes naar de RSZ. In het ontwerp van de regering was dit weliswaar herleid tot 50%, maar dan wel van àlle boetes, niet alleen de administratieve maar ook de gerechtelijke."

"Door ons amendement is dat herleid tot 0%. En dat wordt definitief zo vanaf 2011. Zo kan dit geld naar de schatkist. De regering moet dan ieder jaar bij de begroting maar beslissen wat de prioriteiten zijn.”

JDW

Meer over fondsen