Criminele bedrijven kunnen gesloten worden

De Kamer keurde donderdag een volledig nieuw sociaal strafwetboek goed. Bedrijven die sociale fraude plegen, kunnen voortaan ook gesloten worden, maar fraudeurs krijgen meer rechten.

jrosquin

Het sociaal strafrecht is een verzamelnaam voor strafbare feiten uit de arbeidssector (zwart werk, illegalen of kinderen tewerkstellen, rusttijden niet respecteren…) en uit het sociale zekerheidsrecht (fraude bij dop of steun bv.). Jaarlijks worden zo’n 15.000 overtredingen vastgesteld.

De problemen zijn gekend. Het sociaal strafrecht is een warboel: de straffen zijn te verschillend. Momenteel heb je 16 verschillende celstraffen en 55 verschillende geldboetes. Dat verandert nu.

* Er komen nog vier categorieën van straffen. De zwaarte wordt bepaald op grond van het maatschappelijk belang dat wordt geschaad.

* De administratieve boete wordt de regel, ze wordt voor alles mogelijk. Voor de kleinste misdrijven wordt ze de enige sanctie.

* Alleen voor de zwaarste feiten is nog een gevangenisstraf (van maximum drie jaar) mogelijk. Dat kan bv. nog vookinderarbeid, pesten op het werk, illegalen of werklozen tewerkstellen, verkoop van valse C4’s, uitkeringsfraude...

* De straffen worden zwaarder als de feiten met bedrieglijk opzet zijn gepleegd. Nu is dat niet zo.

* Medeplichtigheid wordt ook strafbaar. Dat is nu niet.

* Alle misdrijven zullen nu verjaren na vijf jaar. Nu is er een chaos op dat vlak.

* Er komen nieuwe straffen, zoals bedrijfssluiting of exploitatieverbod voor de allerzwaarste feiten (bv.kinderarbeid, een illegaal naaiatelier uitbaten).

* Verdachten krijgen veel meer rechten, zoals een kopie van het verhoor. Er komt een beroepsmogelijkheid tegen dwangmaatregelen, zoals een inbeslagname van een computer of een huiszoeking door inspecteurs.

* De onderzoeksrechter wordt bevoegd voor huiszoekingen door sociale inspecteurs. Nu is dat de politierechter.

Meer informatie over dit nieuwe wetboek vindt U op de expertensite van John De Wit

JDW