Ook werkzekerheid voor personeel Fidea

De 316 personeelsleden van verzekeraar Fidea krijgen twee jaar werkzekerheid. De termijn gaat in op het moment dat de instelling van eigenaar verandert. Nu is ze nog eigendom van KBC. Eerder werd een zelfde akkoord gesloten voor de 500 werknemers van de spaarbank Centea.

jvangeyte

KBC moet haar dochterbedrijven Centea en Fidea verkopen van de Europese Commissie. Dat moet omdat KBC tijdens de internationale financiële crisis een beroep heeft moeten doen op hulp van de Belgische en de Vlaamse overheid om te kunnen overleven. Volgens de Commissie moet de instelling hiervoor nu een prijs betalen. Anders zou ze te makkelijk kunnen concurreren met banken die op eigen kracht door de crisis zijn geraakt.

De gedwongen verkoop zette kwaad bloed bij de personeelsleden van Centea en Fidea. De voorbije jaren werd alles in het werk gesteld om hun werking te integreren bij KBC.

De personeelsleden van Centea en Fidea wilden bovendien niet het slachtoffer worden van de problemen die KBC kende.

Centea verkoopt haar producten aan een cliënteel van particulieren en kleine ondernemingen via een netwerk van zelfstandige agenten. Bij Fidea worden de polissen aan de man gebracht via zelfstandige makelaars. Daarin onderscheiden ze zich van KBC. Die heeft een kantorennet met loontrekkend personeel.

Garantie

De vakbonden van Centea en Fidea eisten aanvankelijk vijf jaar werkzekerheid. Uiteindelijk worden het er twee, al begint die periode pas te lopen op het moment van de effectieve verkoop van de instelling. De bedoeling is dat Centea en Fidea in de loop van volgend jaar wordt verkocht. Het ontwerp moet wel nog worden voorgelegd aan de achterban.

Bij KBC zelf is er werkzekerheid tot eind 2011.

JVG