Energiefacturen betalen steeds zwaarder

Steeds meer Vlamingen zijn niet in staat om hun energiefactuur te betalen. Dat valt te lezen in het jaarboek armoede van de Universiteit van Antwerpen.

kscherpenberg

In 2008 werden maar liefst 60.000 dossiers geopend voor schuldbemiddeling. In meer dan de helft van de gevallen ging het om energieschulden.

Opmerkelijk is dat ook heel wat gezinnen uit de middenklasse de facturen niet meer kunnen betalen. Zij hebben hun budget wel steeds zorgvuldig beheerd en zijn leningen aangegaan, maar intussen raakten ze werkloos waardoor ze de schulden niet meer kunnen aflossen.

Uit het jaarboek blijkt eveneens dat twaalf procent van de Belgische kinderen in armoede opgroeit. Daarmee is ons land een van de slechtste studenten in de Europese klas.

Kinderen die in zulke omstandigheden moeten opgroeien, hebben minder kansen om verder te studeren en dat beperkt hun kansen op de arbeidsmarkt.