Voetbalbond richt commissies op om competitievervalsing te bestrijden

Het Uitvoerend Comité van de Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft twee nieuwe commissies in het leven geroepen om de strijd tegen de corruptie in het betaald voetbal op te voeren. Op die manier wordt de controlecommissie wat ontlast, maar die moet zich wel nog steeds ontfermen over de competitievervalsing in het amateurvoetbal.

kscherpenberg

In beide commissies (eerste instantie en beroep) zetelen vijf leden. Het gaat om drie juristen en twee plaatsvervangers. Alle vijf mogen geen enkele functie uitoefenen bij een club, aangesloten bij de bond.

Een nieuw dossier zal ingeleid worden door de onderzoekscommissie van de federatie. Deze mag daarbij beroep doen op een privé-detective of analyses van bankrekeningen, en het parket. De bondsprocureur beslist dan of de zaak een vervolg moet krijgen of geseponeerd dient te worden.

De verjaringstermijn betreffende poging tot omkoping en/of competitievervalsing wordt naar acht jaar gebracht, beginnende vanaf de eerste juli volgend op de feiten. De sancties (degradatie, schrapping, puntenverlies) blijven onveranderd. Er is wel een strafvermindering voor spijtoptanten voorzien.