Een gedetineerde op de drie gebruikt drugs in gevangenis

Eén gevangene op de drie gebruikt drugs. Dat toont een onderzoek van Justitie aan.

kscherpenberg

Vooral cannabis is in trek bij de gedetineerden, maar heroïne en illegale medicijnen zijn eveneens populair. De gebruikers grijpen naar die middelen door stress en verveling, maar het doet naar verluidt ook de problemen vergeten.

Europees gemiddelde

Opmerkelijk is dat één derde van de gevangenen beweert dat ze voor het eerst in aanraking kwamen met drugs in de gevangenis zelf.

Laurent Sempot van het gevangeniswezen is niet verbaasd door de cijfers. Hij beweert dat er in België sprake is van het Europees gemiddelde. Hij weet ook dat er momenteel een zeer duidelijk repressief beleid naast de behandeling en preventie van kracht is. "Maar een gevangenis is een concentratie van mensen, en dus is het uiteraard zo dat de verleiding om drugs te gebruiken groot is wanneer iemand in de omgeving, in de cel bijvoorbeeld, drugs gaat gebruiken. Dat is een probleem dat wij zeker moeten aanpakken en waar wij ook zeker en vast, aandacht aan zullen geven in de volgende jaren."

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) in een reactie: "Er zijn al een pak controles, maar ik wil wel kijken of er nood is aan verscherpte controles."

Werkstraffen

Op een studiedag naar aanleiding van de tiende verjaardag van de justitiehuizen werd ook duidelijk dat werkstraffen amper uitgevoerd worden binnen de opgelegde termijn van twaalf maanden. Sinds de invoering ervan is dat 800 keer voorgevallen.

"70 procent van de mensen die een werkstraf krijgen, is jonger dan 30 jaar, en veel van die jongeren werken, wat wil dat zeggen dat zij hun werkstraf moeten uitvoeren 's avonds of tijdens de weekenduren", legt Veerle Pasmans van het justitiehuis in Antwerpen uit. "Er zijn voldoende plaatsten in het algemeen, maar te weinig die de mogelijkheid bieden om tijdens het weekend hun werkstraf te laten uitvoeren."

Als de werkstraf niet binnen de termijn van 12 maanden wordt uitgevoerd worden, wordt ze niet kwijtgescholden.