Hoge Raad tegen aparte tuchtrechtbanken

De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) is tegen het voorstel van Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) om aparte tuchtrechtbanken voor magistraten op te richten.

ssimons

De HRJ wil die tuchtzaken zelf afhandelen. Hij doet dit voorstel in een advies aan het parlement. Volgens de HRJ is dit de enige “garantie op onafhankelijkheid en onpartijdigheid”.

Fusies

De HRJ is ook niet te vinden voor sommige fusies van gerechtelijke arrondissementen, omdat die “noch economisch, noch demografisch, noch territoriaal bij elkaar passen”. Zo wil de HRJ geen fusie van Mechelen met Turnhout.

Met wie beide arrondissementen dan wel moeten samengaan, zegt de HRJ niet in zijn advies. Maar in de discussies was er sprake van om Turnhout bij Limburg te voegen en Mechelen bij Leuven. Maar er kwam geen definitief besluit.

Evenmin wil de HRJ een fusie van Oudenaarde met Dendermonde. De Clerck stelde beide fusies voor.

Meer over de tuchtproblematiek van magistraten en over de voorstellen van de Hoge Raad voor Justitie vindt U

JDW