Boeren krijgen rentesubsidie

Boeren die een overbruggingslening moeten aangaan bij hun bank zullen een rentesubsidie kunnen krijgen van de Vlaamse overheid. Dat zei Vlaams minister-president Kris Peeters op de Agribex-landbouwbeurs in de Brusselse Heizel-paleizen.

jvangeyte

Heel wat land- en tuinbouwers hebben het lastig om hun financiële verplichtingen na te komen. Ze moeten steeds meer een beroep doen op hun bank.

De Vlaamse regering is daarbij bereid om een deel van de intresten te betalen indien de landbouwers een overbruggingslening moeten aanvragen. Bovendien wordt de borgstelling van de overheid verlengd indien de oorspronkelijke lening gewaarborgd is.

Peeters wil de noodmaatregel ook toegankelijk maken voor land- en tuinbouwerd die al langer dan 15 jaar actief zijn. De juiste modaliteiten worden de komende dagen verwacht.

Vervroegde uitbetalingen

Intussen probeert de Vlaamse overheid nog op een andere manier te zorgen voor liquiditeiten. Zo heeft Vlaanderen tot nog toe al voor zo'n 200 miljoen euro aan overheidspremies vervroegd uitbetaald. Vandaag wordt nog eens 22,3 miljoen euro vervroegd gestort. Het gaat om voorschotten op de slachtpremie voor kalveren en al een eerste schijf op de saldo's van de toeslagrechten voor wie zijn aanvraag heeft ingediend via het e-loket. Het is de bedoeling om de rest van de saldo's nog voor Kerstmis uit te betalen.

JVG