“Baanbrekend werk verricht voor Genk”

Professor, dokter en Genkenaar van origine, Jan Goossens (79) wordt de tweede ereburger van Genk. Volgens burgemeester Jef Gabriels omdat hij zich op uitzonderlijke, baanbrekende en langdurige wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de stad en de Genkse gemeenschap. Begin dit jaar werd minister van state Luc Dhoore de eerste ereburger.

Jan Goossens is één van de meest gerenommeerde professoren op vlak van taalkunde en dialectologie. Hij is verbonden aan de faculteit Letteren en het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie van de Katholieke Universiteit Leuven. In 1930 zag hij het levenslicht in Genk. “We woonden toen in het centrum in de Hoogstraat”, zegt Jan Goossens. “Daar heb ik veertien jaar gewoond. Tot in 1944 een bombardement ons huis vernielde. We hebben dan nog vier jaar in de Grotestraat gewoond en na mijn huwelijk nog anderhalf jaar in de Berebroek in Bokrijk.”

Jan Goossens is groot gebracht in het Genker dialect. Ook nu koestert hij - ondanks dat hij het merendeel van zijn leven in Leuven woont - zijn streektaal nog als weleer. Meer nog, hij bracht de dialecten van Belgisch- en Nederlands-Limburg in kaart en werkte een evolutieonderzoek uit van het taalgebruik in beide Limburgen. Uit dat onderzoek blijkt trouwens dat Genk als een eiland in het Limburgs dialectengebied ligt. Dat kwam, volgens Goossens, omdat die dialecten zich ontwikkeld hebben in een tijd dat de bevolking nog niet zo mobiel was.

Sociaal gehandicapt

“Specifiek voor Genk heeft Jan Goossens heel wat dialectologisch onderzoek verricht”, zegt burgemeester Jef Gabriels. “Het dialect is een bijzonder onderdeel van het erfgoed dat ons heel wat leert over ons eigen verleden. Je kan dan ook de uitspraak verdedigen dat iemand die zijn dialect niet meer spreekt, sociaal gehandicapt is.”

Goossens betreurt dat het Genker dialect, meer dan andere Limburgse dialecten, bedreigd wordt. En daar is het mijnverleden niet vreemd aan. Jef Gabriels: “Het Genker dialect moest almaar meer plaats ruimen voor de citétaal, die inmiddels typerend is voor de mijnstreek. We kunnen alleen maar besluiten dat professor Goossens zich ten opzichte van de stad en bevolking uitzonderlijk, baanbrekend en op een langdurige wijze verdienstelijk heeft gemaakt.” Het ereburgerschap moet in december bekrachtigd worden door de gemeenteraad en wordt in februari aan Jan Goossens toegekend op zijn tachtigste verjaardag.

Chris NELIS

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio