"Ook het Venetië van het Oosten loopt onder water"

Doet Bangkok zijn bijnaam Venetië van het Oosten alle eer aan? De Thaise hoofdstad stad dreigt helemaal onder te lopen als gevolg van het stijgende zeepeil, zeggen experts. Maar het lokale bestuur zegt dat het klaar is voor het stijgende water.

wverhaert

Volgens verschillende recente studies ziet het er niet goed uit voor de 240 jaar oude stad met zijn 8 miljoen inwoners. De Universiteit van Colorado stelde vast dat de Chao Phraya-delta, waarin Bangkok ligt, 5 tot 15 centimeter per jaar zinkt. Dat is een gevolg van grondwaterwinning.

Rapporten van het Wereldnatuurfonds en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) geven bovendien aan dat Bangkok zeer kwetsbaar is voor overstromingen als gevolg van de klimaatwijziging. In 2007 had het VN-Klimaatplanel Bangkok ook al genoemd als een van de dertien wereldsteden die dreigen onder te lopen.

Kanalen dempen

Professor Danai Thaitakoo van de Chulalongkorn-universiteit zegt dat Bangkok elk jaar het risico loopt op een catastrofale overstroming. Hij wijt dit aan de slechte ruimtelijke ordening. Zo worden de vele kanalen, waaraan Bangkok zijn bijnaam Venetië van het Oosten dankt, gedempt om autowegen of woonwijken aan te leggen.

Vooral tijdens het moessonseizoen is de stad niet opgewassen tegen de combinatie van zware regens, stormvloed en water dat de Chao Phraya-rivier naar zee probeert af te voeren, zegt hij.

RP (IPS)

Meer over Thailand