Doodscertificaat Jezus gereconstrueerd aan de hand van lijkwade

Barbara Frale, onderzoekster van de Geheime Archieven van het Vaticaan, reconstrueerde het vermoedelijke doodscertificaat van Jezus aan de hand van de Griekse, Hebreeuwse en Latijnse letters, die op de Lijkwade van Turijn samen met het gelaat van een gekruisigde man te zien zijn.

ssimons

Het certificaat bevestigt wat wij historisch weten over Jezus. De gereconstrueerde tekst luidt: “In het zestiende jaar van de regering van Keizer Tiberius werd Jezus de Nazarener, in de vooravond overleden nadat hij terdoodveroordeeld werd door een Romeinse rechter omdat hij schuldig bevonden was door de Hebreeuwse overheid, begraven met de verplichting dat hij pas na een volledig jaar aan zijn familie wordt teruggegeven.”

De tekst eindigt met “getekend door”, maar de daaropvolgende handtekening is onleesbaar.

"Geen vervalsing"

Frale gelooft niet dat het een latere Middeleeuwse vervalsing betreft, omdat Jezus als de Nazarener bestempeld wordt. “Dat werd in de Middeleeuwen als ketters beschouwd, omdat Jezus hierdoor als mens en niet als Zoon van God bestempeld wordt.” De letters werden pas in 1978 bij een onderzoek van de Lijkwade ontdekt. “Zij zijn in spiegelschrift en geven slechts op fotonegatief hun betekenis prijs.”

Boek

“Mijn vaststellingen zijn een aanduiding van de doodstraf voor een man die Jezus de Nazarener genoemd werd. Het is niet mijn taak om te bepalen of die man ook Christus, de Zoon van God was.” De Italiaanse publiceert haar bevindingen weldra in het boek ‘Sindone di Gesu Nazareno’ (‘De Lijkwade van Jezus van Nazareth’).

Meer over Vaticaan