Vonnis in beroep Malisse en Wickmayer pas op 7 december

De rechtbank van eerste aanleg zal pas op 7 december een uitspraak doen over het beroep van tennisspelers Yanina Wickmayer en Xavier Malisse.

kscherpenberg

De twee werden door het Vlaamse Dopingtribunaal voor één jaar geschorst omdat ze niet zorgvuldig waren omgesprongen met het invullen van hun whereabouts.

De rechtbank van eerste aanleg kan die schorsing niet vernietigen, maar wel opschorten.

Het Internationaal Sporttribunaal (TAS), die de schorsingen wel kan vernietigen, zal over vier maanden een uitspraak doen.

Meer over Xavier Malisse