Rechter legt werken Fluxys stil

De werken voor de aanleg van aardgasleidingen in Dilsen-Stokkem zijn stilgelegd. Dat heeft de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Tongeren beslist na een klacht van de Maasmechelse industrieel en grootgrondbezitter Armand Lowie. Die is er niet over te spreken dat Fluxys, de beheerder van de aardgasinfrastructuur in ons land, werken uitvoert op zijn eigendom zonder zijn toestemming.

“Een onderhandelaar van Fluxys heeft mij geld geboden om er die werken te mogen uitvoeren. Maar ik heb geweigerd”, zegt Lowie. “We hebben geen enkel akkoord en toch laat de maatschappij voor zo’n 8.000 euro aan omheining stuk trekken, een hectare aan bomen rooien en de grond vernielen. En nog wel in Het Greven, één van de mooiste natuurgebieden van ons Land. Daarom heb ik mijn advocaat ingeschakeld.”

De rechter in Tongeren verklaarde het verzoekschrift van Lowie gegrond en besliste dat de werken in Mulheim in Dilsen Stokkem stilgelegd moeten worden. Dat is dinsdagavond dan ook gebeurd.

Nog voor het bevelschrift bij Fluxys toe kwam, stelde woordvoerster Bérénice Crabs dat Fluxys ”nooit van start gaat met het aanleggen van aardgasleidingen als we niet alle vergunningen en toestemmingen hebben. Dat is in Dilsen-Stokkem en Maasmechelen ook zo. Ik weet wel dat mijnheer Lowie moeilijk doet, maar wij zijn met alles in orde. Bovendien wordt, zodra de pijpleiding ligt, alles hersteld in de oorspronkelijke staat.”

Na het vonnis was Fluxys niet meer bereikbaar voor commentaar.

Hoe lang de werken blijven stil liggen is nog niet duidelijk. Vermoedelijk tot een schadevergoedingsakkoord is bereikt. Toch is het Armand Lowie naar eigen zeggen daar niet om te doen. “Het is een princiepskwestie. Het kan toch niet dat grote maatschappijen maar doen wat ze willen. Bovendien neem ik het niet dat ze met dit natuurgebied vernielen en de buurt in gevaar brengen door de dam aan het kanaal gevaarlijk dicht uit te graven. Het water sijpelt er nu al door en veroorzaakt grote en snel stijgende plassen.”

CN/MMD


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio