Nationale Bank verwacht dividend tussen 114 en 131,5 euro

De Nationale Bank verwacht volgend jaar aan haar aandeelhouders een dividend uit te betalen dat zal liggen tussen 114 en 131,5 euro.

jvangeyte

De Nationale Bank van België is een buitenbeentje in Europa. De instelling is voor de helft in handen van de Belgische staat en voor de andere helft via de beurs in het bezit van de investeerders.

De voorbije jaren leidde dit geregeld tot grote heisa. De particuliere beleggers vonden dat de Belgische staat systematisch de winsten naar zich toetrok. Ze vonden het gelijkheidsbeginsel geschonden.

Om wat aan de kritiek tegemoet te komen, is nu het dividendbeleid aangepast. Er zal een groter deel van de winst worden uitgekeerd. Uitzonderlijk geeft de Nationale Bank daarvan nu een prognose. Voor het boekjaar 2009 - uit te betalen in 2010 - zal het dividend liggen tussen 114 tot 131,5 euro bruto per aandeel. Na aftrek van de roerende voorheffing van 25% zou dit 85,5 tot 98,625 euro netto per aandeel bedragen.

JVG