Dexia betaalt intrestcoupon eeuwigdurende lening niet uit

Dexia gaat op 18 november geen intrestcoupon uitbetalen op haar eeuwigdurende lening. De financiële groep mag dat immers niet van Europa.

jvangeyte

Dexia gaf in 1997 de perpetuele of eeuwigdurende lening met code BE0116241358 uit. Het ging om een obligatie met een coupon van 6,25%.

Dexia hoeft het hoofdbedrag van die lening nooit terug te betalen, tenzij het dat zelf wil. Daarom wordt het bijna gelijkgesteld met eigen vermogen van de instelling. Ook werd in de uitgifteprospectus voorzien dat er geen coupon diende te worden betaald indien Dexia in moeilijkheden zou zitten. In ruil voor dat extra risico kregen de beleggers een hogere coupon.

Tijdens de financiële crisis diende Dexia een beroep te doen op staatssteun in België, Luxemburg en Frankrijk. Daarom verbiedt de Europese Commissie nu dat Dexia een coupon zou uitbetalen, alsook dat het zou overgaan tot een vervroegde terugbetaling van de obligatie. Ze wil op die manier vermijden dat er geld wegvloeit uit de maatschappij dat als waarborg moet dienen voor de gewone spaarders.

JVG