Kort geding van de Pfaffs uitgesteld tot 3 december

De rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen heeft het kort geding van de Pfaffs tegen De Persgroep Publishing, de uitgever van het weekblad TV Familie, uitgesteld naar 3 december.

kscherpenberg

Op eenzijdig verzoek van de familie Pfaff besloot een rechter in september dat TV Familie een artikel over de bekendste familie van Vlaanderen niet mocht publiceren.

Een week eerder pakte het weekblad uit met het verhaal over de zogezegde ontrouwe Jean-Marie. In het tweede deel, dat dus niet mocht verschijnen, werd de boekhouding van de NV Pfaff onder de loep genomen.

Om te voorkomen dat het stuk alsnog in een volgend nummer zou verschijnen, beslisten de Pfaffs naar de rechter in kort geding te stappen.