Oppositie stapt bijna voltallig op

Nog voor voorzitter Marino Keulen agendapunt 6 kon aanraken, stapten de drie leden van het VB en 8 van de 9 leden van de CD&V/N-VA-fractie op. Alleen Mark Geurts (CD&V) bleef zitten. In dat punt vroeg de meerderheid de goedkeuring van het bestek en de gunningswijze voor het ‘vervangen van de stoepen in Strodorp in Veldwezelt’.

Schepen van Openbare Werken Roland Baldewijns lichtte het dossier summier toe, waarop Geurts van leer trok: “Onze fractie is weliswaar voorstander van de aanleg van de stoepen in Strodorp, maar wij kunnen de gang van zaken in dit dossier niet goedkeuren. Die werken worden over enkele dagen al opgeleverd en vandaag komt u de goedkeuring vragen van het bestek en de gunningswijze. Op die manier demonstreert u de ongeloofwaardigheid van deze meerderheid en haar ondemocratisch gehalte en degradeert u onze gemeenteraad eens te meer tot een zinloos en overbodig beleidsorgaan”. De verdediging van Baldewijnswas kort: “Ik neem daarvoor de politieke verantwoordelijkheid op mij.”

De burgemeester kwam zijn schepen te hulp: “Tijdens de rioleringswerken ter bestrijding van de wateroverlast in Strodorp destijds werden de stoepen ook volledig of gedeeltelijk opgebroken. Dan is er een lange discussie begonnen over het feit of die stoepen moesten hersteld of vervangen worden en wie van de drie betrokken partners de rekening moest betalen. Wij hebben dan uiteindelijk de knoop doorgehakt en beslist zelf op te draaien voor de kosten.” Geurts repliceerde: “Uw poging om mij te overtuigen faalt.”Daarop kwam de rest van de oppositie opnieuw de raadszaal binnen.

SH

Meerderheid: VLD (13), sp.a (2)

Oppositie: CD&V/N-VA (9), VB (3)

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio