Pepperspray voor cipiers op komst?

Er komt een nieuwe regeling voor de beheersing van het geweld in de gevangenissen. Maar zeker niet alle cipiers krijgen pepperspray en wapenstokken. Dat zegde minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) deze week in de Kamer aan Renaat Landuyt (sp.a), Stefaan Van Hecke (Groen!) en Els De Rammelaere (N-VA). De minister moet de nieuw-ontworpen rondzendbrief wel nog ondertekenen.

wverhaert

Volgens de minister kunnen de cipiers sinds 1971 van de directeur indien nodig revolvers, gummistokken en munitie krijgen. Vuurwapens zijn echter al vijftien jaar niet meer in de bajes en dat verandert niet. Wapenstokken zijn er nog wel, maar ze behoren niet tot de dagelijkse uitrusting van de cipiers.

Er is sinds 25 september 2009 een ontwerp-rondzendbrief klaar voor een betere beheersing van conflicten in de gevangenissen. Op 26 oktober kregen de vakbonden hierover meer uitleg.

Escalatie

Enkele vakbondsdelegaties waren resoluut tegen pepperspray als wapen in de bajes, omdat de pepperspray natuurlijk ook kan worden afgepakt door de gevangenen en tegen de cipiers gebruikt. Deze bonden vreesden verder voor escalatie als die middelen beschikbaar zijn. Andere delegaties waren volgens De Clerck neutraal, maar geen vragende partij.

De Clerck zegde dat hij nog niets beslist heeft. “Deze dwangmiddelen zullen uitsluitend mogen worden gebruikt als er geen enkel andere mogelijkheid meer is en op uitdrukkelijk bevel van de directie”. Volgens De Clerck is het dus zeker niet zo dat alle cipiers matrakken en pepperspray krijgen. “Bij een conflict reageren we op basis van een model in vijf fasen: voor elk stadium wordt de precieze reactie vastgelegd en alleen als het niet anders kan worden dwangmiddelen gebruikt”.

Als de circulaire er komt zoals hij is voorgesteld, zal 2.000 euro per instelling worden uitgegeven voor het materiaal. Er zijn 34 instellingen. Daar komt in totaal nog eens 9.500 euro bij voor oefenmateriaal.

JDW