Algemene spoorstaking op 4 en 5 november

De vakbonden van de spoorwegen hebben een stakingsaanzegging ingediend voor volgende week donderdag 5 november.

jrosquin

"We houden een 24-urenstaking omdat de NMBS plannen heeft klaarliggen om bijna 2800 statutaire medewerkers van B-Cargo, de afdeling goederenvervoer, te vervangen door contractuelen of af te danken", zegt Jos Digneffe, Vlaams voorzitter van ACOD-spoor.

"Contractuelen kun je geen degelijke veiligheidsopleiding geven. Dat zal op de duur leiden tot onveilig vervoer en ongelukken. Bovendien wil de NMBS het goederenvervoer afscheuren van de spoorweggroep en er een filiaal van maken met 1800 contractuelen. Dat werd beslist zonder raadpleging van de vakbonden. Een half jaar geleden beloofden ze nog om dit niet te doen. Het vertrouwen is helemaal weg.We zijn dus genoodzaakt om hier actie tegen te ondernemen."

De algemene spoorstaking van ACOD en ACV begint op woensdag 4 november om 22u en eindigt donderdag 5 november om 22u. Ook acties na 5 november zijn niet uitgesloten.

Meer over NMBS