“Dit is veel meer dan een school”

“Dit is veel meer dan een school”

“Dit is veel meer dan een school”

Hasselt - In een halve eeuw tijd heeft het BuSO-luik van het Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden - kortweg KIDS- zich een prominente plaats op de onderwijskaart toegeëigend.

Dagelijks kruipen 254 jongeren in de schoolbanken in de Borggraverijstraat en genieten meer dan 330 anderen in het reguliere onderwijs van extra begeleiding.

In 1851 al startten de Fraters van Tilburg, toen nog in Maaseik, met de opvang van slechthorende, dove en blinde jongens. De blindenafdeling werd later afgebouwd maar voor kinderen met een auditieve handicap of met een spraakstoornis is er tot vandaag nog altijd plaats. In 1955 werd het instituut naar Hasselt overgebracht, waar KIDS enorm veel bijval kende. Zoveel zelfs dat de Fraters zich haast verplicht zagen om na lager onderwijs, ook een BuSO-school te openen.

“Iets wat ze met volle overtuiging deden”, weet huidig directeur Sofie Herremans. “Ze leerden de jongens een beroep aan. Aanvankelijk was er keuze tussen bakker, slager, leerbewerker (schoenmaker), schilder-decorateur en textielbewerker. Vandaag is die keuze gewijzigd in slagersgast, bakkersgast, schilder-decorateur en winkelhulp. BuSO-KIDS is inmiddels netjes onderverdeeld in 3 onderdelen die allemaal één doel hebben: kinderen, jongeren en jong-volwassenen met beperkingen hulp bieden bij hun integratie in het normale leef- en werkmilieu.”

Autisme
“Vier jaar na de oprichting gingen de deuren van het BuSO ook open voor meisjes en nieuwe initiatieven volgden mekaar op”, weet Lieve Vaes, coördinator van de GON-Begeleiding (Geïntegreerd Onderwijs). “In 1980 startten we met begeleiding van normaalbegaafde kinderen met auditieve problemen in het gewone onderwijs. Sinds 2000 begeleiden we ook normaalbegaafde jongeren met autisme in het gewone secundair en zelfs hoger onderwijs.”

“Precies 10 jaar geleden zijn we dan met de pASSer gestart, een afdeling specifiek voor normaalgebaafde en rand-normaalbegaafde jongeren met autisme en tegelijk ook voor jongeren met een meervoudige auditieve problematiek”, legt de coördinator van de pASSer, Hilde Cauberghe, uit. “We proberen onze gasten naar een zinvolle dagbesteding te begeleiden, iets wat bijzonder intensief is, maar wat echt goede resultaten oplevert.”

“Onze jongens en meisjes verblijven hier van hun 12 tot maximaal 21 jaar”, schetst Sanne Vande Reyd, coördinator van de OV-3 groep. “Als pilootschool voor ‘autisme en werk’ proberen we, om de overgang naar een echte werkplek, te vereenvoudigen met stages. Daar is bijvoorbeeld extra begeleiding op de werkvloer voor nodig en een duidelijke briefing van de werkmakkers van onze leerling.”

“Onze benadering is en blijft dat iedereen kansen verdient en ze dan ook moet krijgen”, besluit directeur Herremans. “Vaak komen onze leerlingen hier compleet uitgeblust toe vanuit een andere school waar ze geen specifieke zorg kregen. Als we dan hun zelfredzaamheid kunnen verhogen, hen weer een levensvisie en vooral levensvreugde kunnen bezorgen, is onze missie al half geslaagd. Daarom verdienen onze personeelsleden en onze leerlingen één voor één alle respect. Dit is immers veel meer dan een school alleen.”

Dirk JACOBS

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio