Lambertz bereid om belangenconflict in te roepen rond BHV

Karl-Heinz Lambertz, de minister-president van de Duitstalige gemeenschap, wil wel een belangenconflict inroepen over BHV als de communautaire onderhandelingen daar mee gebaat zijn.

jrosquin

De federale regering had Lambertz daar om gevraagd. Wanneer er door een gemeenschap een belangenconflict wordt ingeroepen, wordt de beslissing rond de splitsing van het kiesarrondissement BHV met enkele maanden uitgesteld. Dat geeft de regering weer even de tijd om een onderhandelde oplossing uit te werken.

Hulpvaardig

"We zijn hulpvaardige mensen. We bevinden ons in de positie om meer tijd te maken voor een onderhandelde oplossing en willen dat doen", aldus Lambertz.

Ook aan de stad Brussel werd gevraagd om een belangenconflict in te roepen, maar de Brusselse minister Jean-Luc Van Raes wil daar liever niet op ingaan. Dat zou volgens hem immers tot ruzie kunnen leiden tussen Nederlandstaligen en Franstaligen in het Brussels parlement.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer