Roeselare heeft strengste belastingcontroleurs

Print
Bedrijven die liefst geen grondige controle van de fiscus krijgen, blijven best weg uit Roeselare. Daar krijgt 7% van de ondernemingen jaarlijks een grote doorlichting. In Nijvel en Brussel 1 daarentegen zitten firma's veiliger. Daar wordt respectievelijk slechts 2% en 1% grondig nagekeken.

Belgen zouden gelijk moeten zijn voor de wet. Dat geldt ook voor bedrijven. Tot zo ver echter de theorie. In de praktijk hangt de kans op een controle door de fiscus immers erg af van de plaats waar de onderneming is gevestigd. Datzelfde geldt voor de nijver waarmee de berekende belastingen worden ingevorderd.

Het adviesbureau Deloitte deed op vraag van staatssecretaris voor de fraudebestrijding Carl Devlies een onderzoek naar de verschillende fiscale behandeling van bedrijven voor de winstbelasting en de BTW. Later volgt nog een soortgelijk onderzoek naar de fiscale behandeling van particulieren.

Het onderzoek leert dat er nogal wat verschillen zijn. Zo wordt in Charleroi 10% van de ondernemingen jaarlijks onderworpen aan een summiere controle. In Hasselt daarentegen is dat maar 1%. Antwerpen I scoort 7%, Antwerpen II komt aan 5%.

Ook voor de grondige controles zijn er grote verschillen. Roeselare spant de kroon. Daar wordt 7% elk jaar grondig doorgelicht door de fiscus. Ook in Gent is dat het geval. Voorts zitten Eupen en Oostende aan 6%. Brasschaat-Wijnegem en Luik daarentegen halen maar een schamele 2% en Nijvel slechts 1%.

Duurtijd controle

Ook de duurtijd van de controles verschilt sterk per regio. Een summiere controle duurt in Brussel II 13,9 uur. In Aarlen slechts 2 uur. Een grondige verificatie vergt dan weer 13,5 dagen in Luik, in Boom doen ze het in 3,3 dagen.

Dit alles is echter geen garantie voor 'succes'. Zo mag een uitgebreide controle in Charleroi 9 dagen duren, toch leidt ze maar in 49% van de gevallen tot het vaststellen van inbreuken. In Roeselare, waar gemiddeld 4 dagen wordt uitgetrokken, wordt 89% van de aangiften aangepast.

Personeel

Volgens Deloitte hangt veel af van de beschikbaarheid van fiscaal personeel. In Leuven en Hasselt is er maar 1,1 fiscale beambte voor 1.000 ondernemingsdossiers, in Brussel II zijn het er 3,5 en in Charleroi 3,4. "Dat komt omdat de voorbije jaren meer ambtenaren werden aangeworven in het Franstalige landsgedeelte", aldus staatssecretaris voor de Modernisering van Financiën Bernard Clerfayt. "Niet wegens communautaire redenen, maar door de crisis.

De beslissingen om bepaalde categorieën van bedrijven strenger te controleren, wordt vaak centraal genomen. Maar bij de verdeling ervan over de kantoren wordt dan weer rekening gehouden met de bezetting. Daardoor loopt niet iedereen uit dezelfde sector evenveel kans om te worden doorgelicht.

Het overhevelen van personeel van de ene regio naar de andere is echter niet evident.

Ook het transfereren van dossiers van het ene taxatiekantoor naar het andere is dat niet.

JVG