“Ik wil enkel een correcte prijs”

Door een aanslepend geschil tussen een landbouwer en het Peerse stadsbestuur is de uitbreiding van Center Parcs Erperheide op de lange baan geschoven.

De landbouwer vindt dat hij te weinig geld krijgt voor zijn 3 hectaren die nodig zijn voor de schaalvergroting. De rechtbank van eerste aanleg in Hasselt staat een onteigening niet toe en vonniste dat het openbaar nut niet afdoende is aangetoond. De stad gaat in beroep tegen deze uitspraak.

Normaal zou de uitbreiding met 12 hectaren en 75 bungalows in Center Parcs Erperheide al een feit moeten zijn, maar bij het verwerven van de nodige gronden liep het spaak tussen de stad en landbouwer René Leyssen.

Leyssen vindt het huidige onteigeningsbedrag van 117.750 euro voor zijn 3 hectaren naar recreatie omgevormde landbouwgrond veel te laag.

“De onderhandeling begonnen in 2007. Een bemiddelaar stelde toen 200.000 euro voor. Veel te weinig, als je uittelt wat het als afzonderlijke bouwplaatsen zou opbrengen. Dan kan ik beter zelf iets beginnen. Toen startte de stad de onteigeningsprocedure en werden de gronden geschat op slechts 117.750 euro.”

Spel

Leyssen was al menige keer het gespreksonderwerp op Peerse gemeenteraden. “Dwarsligger noemen ze mij. Maar ik heb niets tegen die uitbreiding van het park, niets tegen die extra werkgelegenheid, ik wil enkel een correct bedrag voor mijn grond. Er zijn nog mensen geïnteresseerd om daar recreatie te beginnen.”

Leyssen, die als raadslid zetelt in de Open VLD-fractie van de gemeenteraad van Meeuwen-Gruitrode, speelt naar eigen zeggen geen politiek spel. Peers oppositieraadslid Kathleen Soors, ook Open VLD, wierp het onderwerp op tijdens de recente gemeenteraad. “Door het geknoei van de stad heeft Center Parcs heel wat tijd verloren. In plaats van met alle partijen te onderhandelen over een oplossing, heeft de onteigeningsprocedure tegen de stad én tegen de uitbreiding gewerkt.”

Landbouwzone

Burgemeester Theo Kelchtermans (CD&V) vindt het onbegrijpelijk dat de rechter in eerste aanleg oordeelde dat voor de onteigening het openbaar nut niet voldoende werd aangetoond. “Terwijl het openbaar ministerie wel gunstig had geadviseerd. Welnu, we hopen dat de huidige minister van Ruimtelijke Ordening wel het openbaar nut afdoende aantoont. Maar mogelijk krijgen we pas over een jaar uitsluitsel en dat is, gezien het economische belang voor Peer en de regio, niet te begrijpen. We gaan ook niet in op de financiële eisen van de landbouwer, dat zou niet correct zijn tegenover de andere eigenaars die wel akkoord zijn gegaan. Hij heeft de stad ook al veel geld gekost.”

Kelchtermans hoopt met het dossier in beroep toch gelijk te halen. “Het gaat om de economische toekomst van een bestaand project. Maar als we geen gelijk halen, beslissen we meteen dat zijn gronden weer landbouwzone worden.”

Geert VAN BAELEN


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio