Prijzen en reglement voor milieupark vastgelegd

Het retributiereglement van het milieupark in Schietekamer is goedgekeurd. PMD, huisvuil en bedrijfsafval worden nog altijd aan huis opgehaald.

ksleurs

Elk Voerens gezin mag per jaar gratis zuiver bouwpuin (1.000 kilo), gemengd bouwpuin-sloopafval (100 kilo), behandeld of onbehandeld hout, grof vuil (telkens 100 kilo) en groenafval en asbesthoudend afval (200 kilo) naar het containerpark brengen.

Glas, textiel, oude metalen, papier-karton, KGA’s, motor- en frituurolie en herbruikbare goederen zijn altijd gratis. Inwoners hebben gratis toegang met hun elektronische identiteitskaart. Toeristen kunnen er alleen in met de gemeentebadge van de uitbater, krijgen geen vrijstelling en betalen 2 euro toegang.

Even was er een klein taalincident. Raadslid Happart vindt dat de agenda die geprojecteerd wordt tijdens de gemeenteraad ook in het Frans getoond moet worden, omdat het volgens hem ‘een boodschap is aan het publiek’. Volgens burgemeester Broers is de agenda bestemd voor de gemeenteraad, “die in het Nederlands moet verlopen zoals dat ook het geval is voor alle adviesraden”.

De gemeente geeft gunstig advies voor een tweetal verkavelingsaanvragen in Teuven. De gemeente wil zelf een perceel kopen naast de zaal Patria, waar een dorpsparking komt. Die is in Teuven dringend nodig.

Meerderheid: Voerbelangen (9)

Oppositie: Retour aux Libertés (6)


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio