PVL bouwt stal voor 990 varkens

Het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw in Bocholt start met de bouw van een nieuwe proefstal voor 990 vleesvarkens. Volgend jaar in september moet die klaar zijn.

ksleurs

Het Proef- en Vormingscentrum (PVL) beschikt nu over een 50 jaar oude vleesvarkensstal. “Die voldoet niet meer aan de huidige normen”, zegt Frank Smeets, voorzitter van PVL. “Daarom wordt de huidige stal afgebroken en zal er een nieuwe gebouwd worden.”

“Door die nieuwbouw zullen we in staat zijn betere voederproeven uit te voeren. We doen vooral onderzoek naar eiwitvervangers”, zegt Luc Martens.

De nieuwe stal wordt volgens de PVL milieuvriendelijk en zal 622.000 euro kosten. De helft van dat bedrag wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio