Een op tien Latijns-Amerikanen gaat met honger slapen

In Latijns-Amerika en de Caraïben lijden nu al 52 miljoen mensen honger, dat zijn er 6 miljoen meer dan een jaar geleden. Een op tien mensen in de regio gaat nu elke avond met honger slapen.

wverhaert

De cijfers staan haaks op de vaststelling dat de regio, waar 10 procent van de wereldbevolking woont, 15 procent van alle landbouwgrond ter wereld telt, 33 procent van alle hernieuwbare watervoorraden, en een groot deel van de productie van plantaardige oliën (30 procent), gevogeltevlees (21 procent) en rundvlees (26 procent).

Wat zich in 2008 aandiende als een financieel probleem is “in werkelijkheid een structurele crisis die gevolgen heeft voor de financiën, de werkgelegenheid, het voedsel, het milieu, het energiedeficit en de klimaatwijziging, maar het voedselaspect verdient prioriteit omdat het rechtstreeks ingrijpt in het leven van de mensen”, zegt de Mexicaan José Rivera Banuet, permanent secretaris van het Economisch Systeem van Latijns-Amerika en de Caraïben (SELA). Dit samenwerkingsverband van 27 landen hield deze week overleg in Caracas.

Lokale markten

Volgens Rivera heeft de wereldwijde economische crisis zich nog niet ten volle laten voelen in de regio waardoor de voedselsituatie de komende maanden nog kan verergeren.

De uitdaging is “het aanbod te verhogen, de productiviteit op te voeren, bijzondere aandacht te hebben voor de kwetsbare bevolkingsgroepen, en de correcte werking van de lokale landbouwmarkten te stimuleren door voorrang te geven aan coöperaties en kleine en middelgrote landbouwproducenten”, stelden de SELA-vertegenwoordigers.

Bron: RP (IPS)