Meeste rivierdelta’s zijn aan het zinken

De meeste laaggelegen rivierdelta’s zijn aan het zinken. Niet alleen de klimaatwijziging is daarvoor verantwoordelijk ,maar ook andere menselijke activiteit zoals de bouw van dammen. Tientallen miljoenen mensen lopen gevaar.

wverhaert

Volgens de studie, die zopas in het tijdschrift Nature Geoscience verscheen, zijn 24 van de 33 grote rivierdelta’s aan het zinken. Acht op tien delta’s werden de laatste jaren het slachtoffer van zware overstromingen.

Aan de studie werd meegewerkt door wetenschappers uit de VS, Japan en Groot-Brittannië. Ze vergeleken radarbeelden die het ruimteveer Endeavour in 2000 maakte met historische kaarten die van 1760 tot 1922 gepubliceerd werden.

Het rapport dat het VN-klimaatpanel (IPCC) in 2007 publiceerde, wees er al op dat rivierdelta’s gevaar liepen bij een stijgende zeespiegel als gevolg van de klimaatwijziging. Volgens de nieuwe studie versnellen andere menselijke ingrepen dat proces nog.

Rivierwater ophouden en omleiden

Het gaat vooral om ingrepen die het rivierwater onderweg ophouden of omleiden en zo de afzetting van slib aan de riviermonding wijzigen. Daardoor krijgen de delta’s niet de kans om te groeien en verliezen ze hun bufferende capaciteit.

Stroomopwaarts houden dammen en waterbekkens de sedimenten op. Aan de kust voeren kanalen en dijken het slib meteen naar zee, voorbij de overstromingsgebieden. En door de winning van grondwater en aardgas worden de sedimenten op de overstromingsgebieden sneller hard.

Op basis van het IPCC-klimaatrapport voorspellen de Amerikaanse onderzoekers 50 procent meer deltaoverstromingen tegen het eind van deze eeuw. Dat kan nog verergeren als de mens nog meer rivieren gaat afdammen en omleiden.

Bron: RP (IPS)