Brievenbus niet in orde? Geen post!

Eén op de twintig brievenbussen is niet in orde. De opening is te klein, te hoog, te laag of de brievenbus staat te ver van de straat. Dat blijkt uit een controle door De Post.

ghouben

De Post heeft het voorbije jaar iets meer dan 5 miljoen van de in totaal 5,5 miljoen brievenbussen in ons land nagekeken.

250.000 eigenaars hebben een briefje in de bus gekregen waarop staat aangeduid wat er moet veranderen of kan worden verbeterd aan hun brievenbus.

Post gaan halen

Ongeveer 2.000 mensen hebben helemaal niet gereageerd op de aanmaning en op twee bijkomende verwittigingen. Op die plaatsen heeft De Post de bedeling stopgezet en moeten de eigenaars zelf hun post op het postkantoor gaan halen.

Doorlopende volgorde

Brievenbussen moeten aan zeven criteria voldoen, maar vier criteria zijn voor De Post fundamenteel.

De brievenbus moet aan de rand van de openbare weg staan, de toegang moet altijd vrij en zonder gevaar zijn, het huisnummer moet goed zichtbaar zijn en in appartementsgebouwen moeten de brievenbussen in doorlopende volgorde genummerd zijn.