Heers een heel jaar lang in het teken van muziek

Tot 10 oktober 2010 organiseert de Heerse Muziekvereniging (HMV) samen met de gemeente en cultuurraad het Festival van Heers. Eén jaar lang kunnen inwoners en toeristen kiezen uit een gevarieerd aanbod.

“De muziekverenigingen werken goed samen”, zegt Jean Robijns van harmonie Salvia. “We hebben met harmonie Salvia uit Heers, harmonie Eendracht is Macht uit Mechelen-Bovelingen en fanfare de Katholieke Jeugd uit Vechmaal drie heel actieve organisaties met een specifieke jeugdwerking. Daarnaast is er in Heers een bloeiende afdeling van de Haspengouwse Academie voor muziek, woord, dans en beeldende kunst.”

Met het Festival van Heers worden alle muziekevenementen en socioculturele activiteiten die met muziek te maken hebben onder één vlag geplaatst. “We willen elke maand muzikale evenementen aanbieden”, aldus Marc Robyns van fanfare Vechmaal.

Alle muzikale initiatieven van verenigingen, scholen, groepen en personen in Heers, kunnen opgenomen worden in de agenda van het Festival. “Maar ook andere kunstvormen zoals voordracht, dans of liveoptredens die samen met muziek worden uitgevoerd, komen in aanmerking”, zegt Jean Robijns. “We hopen één permanente en algemene kalender uit te bouwen.”

De apotheose op 9 oktober 2010 is een optreden van de groep Buurman. “Zowel hun zanger als contrabassist komen uit Heers, we gaan trouwens enkele nummers arrangeren voor harmoniebegeleiding.”

Frank MISSOTTEN

Heers

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio