Kenniscentrum forensische psychiatrie in Rekem

Lanaken - Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC) van Rekem werkt op de campus in de Daalbroekstraat aan de oprichting van een kenniscentrum voor forensische psychiatrische zorg.

Momenteel bevindt zich ook in Gent een soortgelijk kenniscentrum in de opstartfase. Het is waarschijnlijk dat die twee nieuwe centra op termijn gaan samenwerken.

Op dit ogenblik verblijven in het ziekenhuis en het psychiatrisch verzorgingstehuis samen ongeveer 75 forensische patiënten. “Dat zijn mensen die een delict hebben gepleegd, maar door het gerecht op het ogenblik van die daad ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard, waarna ze geïnterneerd zijn. Die psychisch zieke mensen horen eigenlijk niet thuis in de gevangenis, waar ze niet de passende behandeling (kunnen) krijgen. Omdat ze daar dus niet op hun plaats zijn, worden ze doorverwezen naar psychiatrische centra”, legt communicatieverantwoordelijke Anja Parthoens uit.

De OPZC-zorginstelling heeft al jaren ervaring opgebouwd in het werken met en in de behandeling van forensische patiënten en bewoners. De laatsten zijn mensen die door de Commissie ter Bescherming van de Maatschappij geplaatst worden. Die commissie blijft beslissen over het lot van de forensische patiënt. “Zij blijven namelijk afhankelijk van die commissie voor iedere eventuele stap die zij in de maatschappij mogen zetten.”

Al in 1938 bestond op de campus in het kasteel d’Aspremont-Lynden een afdeling voor maatschappelijk verweer en ook in het huidige ziekenhuis bestaat er al een afdeling voor die doelgroep.
Het forensisch kenniscentrum wordt geleid door dokter Inge Jeandarme. De bedoeling is aan onderzoek te doen rond forensische psychiatrie en die kennis te delen met anderen.

SH

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio