VBO: "68.000 ambtenaren te veel aan het werk"

Volgens werkgeversorganisatie VBO zijn er in ons land 68.000 ambtenaren te veel. "Dat betekent dat ons land vijf miljard zou kunnen besparen als de overheid even efficiënt zou werken als in de landen rondom ons", klinkt het.

kscherpenberg

Het VBO vergeleek voor zijn conclusie de efficiëntie van de Belgische overheden met drie buurlanden. Het 'te veel'-aantal blijft trouwens ook toenemen. Zo verwelkomden de lokale overheden de jongste jaren 33.000 ambtenaren.

Als België ingrijpt, zou het vijf miljard kunnen besparen en dat is net het bedrag dat ons land de komende jaren wíl besparen.

"De werkingskosten voor algemene diensten, openbare orde en veiligheid, economische zaken en recreatie, cultuur en geloof bedroegen voor België 2.218 euro per inwoner. Daarop kan 462 euro per inwoner worden bespaard", aldus het VBO.