Nederlandse regering hakt knoop uitdieping Westerschelde door op 9 oktober

De Nederlandse regering neemt pas op 9 oktober een beslissing over de uitdieping van de Westerschelde. Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) betreurt het nieuwe uitstel.

wverhaert

De Nederlandse minister Gerda Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) wil niet uitsluiten dat de Hedwigepolder alsnog onder water wordt gezet. De regering had dat akkoord dat met België was gesloten nochtans ingetrokken nadat Natuurorganisaties in april naar de Raad van State waren gestapt.

Onenigheid

Het uitbaggeren van de Westerschelde werd daarop uitgesteld. Onder druk van België verzekerde de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen aan zijn Belgische collega Yves Leterme (CD&V) dat de uitdieping van de zeearm "zonder vertraging" zou doorgaan.

In de coalitie van de regering-Balkenende is er echter grote onenigheid over de discussie rond de ontpoldering van de Hedwigepolder. CDA, de partij van Balkenende, lijkt zich daar tegen te verzetten, PvdA en Christenunie willen het akkoord dat daarover met Vlaanderen werd gesloten uitvoeren.

Milieuschade

In Zeeland zijn ze immers erg gekant tegen het terug onder water zetten van dat gebied en premier Balkenende is niet toevallig zelf een Zeeuw. Bovendien heeft CDA traditioneel een sterke achterban in Zeeland.

Een alternatief om de milieuschade te compenseren die wordt veroorzaakt door de uitdieping lijkt moeilijk te vinden.

Spel

De kwestie rond de uitdieping van de Westerschelde zette enkele creatievelingen er zelfs toe aan om de discussie in de vorm van een computerspel te gieten. Speel hier het spel!

Meer over Nederland