Minderhedenforum: "Zwarte dag voor democratie"

Het Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel, reageert "diep teleurgesteld" op de beslissing van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs om een algemeen hoofddoekenverbod in te voeren.

wverhaert

"De vrijheid van godsdienst en godsdienstbeleving is een mensenrecht en een grondrecht", aldus directeur Naima Charkaoui. "Actief pluralisme houdt in dat elke leerling zijn identiteit kan beleven met respect voor de anderen, niet dat de identiteit van bepaalde minderheden wordt verboden."

"Een hoofddoekverbod zet een rem op de emancipatiekansen van deze meisjes en vrouwen, omdat het hun recht op onderwijs (en later op werk) beperkt. Het verbod lost bovendien de problemen die directies aanhalen inzake sociale druk geenszins op."

Druk

"Dit is een zwarte dag voor de democratie: de overheid zelf gaat hier mensen discrimineren op basis van hun godsdienst in een cruciale sector als onderwijs. Het Gemeenschapsonderwijs is zelf gezwicht voor sociale druk, namelijk de toenemende druk van de maatschappij om de islam 'aan banden te leggen' en meer specifiek hoofddoekdragende meisjes te viseren."

"Het had van meer moed getuigd om een algemene regel uit te vaardigen die de hoofddoek toelaat in alle scholen. Dat was bovendien consistenter met het eigen pedagogisch project." Het Minderhedenforum roept het Gemeenschapsonderwijs op het verbod op hoofddoeken alsnog te herzien.

Meer over Minderhedenforum